80---  فعال شدن کلید حرارتی 105 (فیوز حد )

70 --- افزایش بیش از حد دما به بیش از 85 و کمتر از 105 

60--- شعله یابی حین تست اولیه 

70-80--- شعله یابی حین کار 

60-80--- یخ زدایی با روشن شدن پمپ 

60-70--- یخ زدایی با روشن شدن مشعل 

50-80--- ntc ابگرم مصرفی اشکال دارد (مدار ان باز است )

50-70---ntc ابگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار ان اتصال کوتاه است )

50-70-80 --- ntc شوفاز اشکال دارد ( مدار ان باز است ) 

50-60 --- ntc شوفاز اشکال دارد ( مدار ان اتصال کوتاه است ) 

40-80--- سنسور دود فعال شده است 

40-70-80  کلید حرارتی 105c فعال شده ولی دمای اندازه گیری شده توسط NTC طبیعی است 

40-50-60-80 مبدل اب مصرفی رسوب گرفته

منبع : نمایندگی مجاز خدمات ایران رادیاتورکد خطای پکیج الکسیا
برچسب ها : مدار ,مصرفی ,فعال ,اشکال دارد ,دارد مدار ,شوفاز اشکال ,اتصال کوتاه ,مصرفی اشکال ,ابگرم مصرفی اشکال